Luật sư tư vấn đầu tư và dự án

Luật365

Tại TP.Hà Nội: Tầng 3 – Toà nhà IC – Số 82 Duy Tân – Phường Dịch Vọng Hậu – Quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội

Tại TP. HCM: Tầng 18 – Toà nhà Indochina Park – Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao – Quận 1 – TP.HCM

Tại TP. Đà Nẵng: Tầng 6, Toà nhà Dầu khí, số 2 đường 30-4, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng

luat365@lawpro.vn

Luật365

Tại TP.Hà Nội: Tầng 3 – Toà nhà IC – Số 82 Duy Tân – Phường Dịch Vọng Hậu – Quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội

Tại TP. HCM: Tầng 18 – Toà nhà Indochina Park – Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao – Quận 1 – TP.HCM

Tại TP. Đà Nẵng: Tầng 6, Toà nhà Dầu khí, số 2 đường 30-4, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng

luat365@lawpro.vn

  • Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam dưới hình thức thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, công ty liên doanh trong các lĩnh vực xây dựng, bất động sản, phần mềm, phân phối, sản xuất công nghiệp, dịch vụ….. Chúng tôi hỗ trợ thủ tục tìm kiếm địa điểm đầu tư, hoạch định ưu đãi đầu tư, xin cấp phép đầu tư cho dự án và mở công ty dự án.
  • Tư vấn thủ tục và hỗ trợ pháp lý thành lập văn phòng điều hành nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
  • Hỗ trợ thủ tục thành lập văn phòng đại diện của các công ty nước ngoài tại Việt Nam nhằm mục đích nghiên cứu thị trường, xúc tiến các hoạt động đầu tư thương mại giữa các quốc gia.
  • Tư vấn đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh. Thực hiện các thủ tục đăng ký đầu tư theo hợp đồng BCC.
  • Tư vấn lập dự án đầu tư sản xuất công nghiệp, mở nhà máy, hỗ trợ các thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng, thuê đất, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, môi trường…
  • Hỗ trợ pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo hợp đồng dịch vụ hàng tháng.
  • Tư vấn và hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài đầu tư góp vốn vào hoặc mua lại để nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp Việt Nam (mua bán doanh nghiệp).
  • Hỗ trợ pháp lý cho các hoạt động xin cấp phép đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, đăng ký thủ tục cấp phép đầu tư.