Luật sư tư vấn thừa kế và tranh chấp về thừa kế

Luật365

Tại TP.Hà Nội: Tầng 3 – Toà nhà IC – Số 82 Duy Tân – Phường Dịch Vọng Hậu – Quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội

Tại TP. HCM: Tầng 18 – Toà nhà Indochina Park – Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao – Quận 1 – TP.HCM

Tại TP. Đà Nẵng: Tầng 6, Toà nhà Dầu khí, số 2 đường 30-4, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng

luat365@lawpro.vn

Luật365

Tại TP.Hà Nội: Tầng 3 – Toà nhà IC – Số 82 Duy Tân – Phường Dịch Vọng Hậu – Quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội

Tại TP. HCM: Tầng 18 – Toà nhà Indochina Park – Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao – Quận 1 – TP.HCM

Tại TP. Đà Nẵng: Tầng 6, Toà nhà Dầu khí, số 2 đường 30-4, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng

luat365@lawpro.vn

 • Tư vấn và cung cấp thông tin pháp luật chung về thừa kế, di sản, phân chia di sản thừa kế.
 • Soạn thảo di chúc và đánh giá tính hợp pháp của di chúc.
 • Tư vấn, hỗ trợ yêu cầu công nhận tính hợp pháp của di chúc hoặc tuyên huỷ di chúc.
 • Xác định những người có quyền thừa kếdi sản.
 • Phân loại di sản thừa kế.
 • Tư vấn lập phương án phân chia di sản thừa kế khi phát sinh sự kiện thừa kế.
 • Đại diện đàm phán với các đồng thừa kế để thống nhất phương án phân chia di sản.
 • Hỗ trợ chuẩn bị các tài liệu về di sản, nhân thân các đồng thừa kế phục vụ công chứng văn bản thoả thuận liên quan đến phân chia tài sản thừa kế.
 • Soạn thảo văn bản phân chia di sản, từ chối quyền thừa kế.
 • Thực hiện thủ tục công chứng, sang tên tài sản là bất động sản, cổ phiếu.
 • Cử luật sư tranh tụng hoặc đại diện giải quyết tranh chấp yêu cầu phân chia tài sản thừa kế tại toà án các cấp.