Luật sư tư vấn doanh nghiệp

Luật365

Tại TP.Hà Nội: Tầng 3 – Toà nhà IC – Số 82 Duy Tân – Phường Dịch Vọng Hậu – Quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội

Tại TP. HCM: Tầng 18 – Toà nhà Indochina Park – Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao – Quận 1 – TP.HCM

Tại TP. Đà Nẵng: Tầng 6, Toà nhà Dầu khí, số 2 đường 30-4, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng

luat365@lawpro.vn

Luật365

Tại TP.Hà Nội: Tầng 3 – Toà nhà IC – Số 82 Duy Tân – Phường Dịch Vọng Hậu – Quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội

Tại TP. HCM: Tầng 18 – Toà nhà Indochina Park – Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao – Quận 1 – TP.HCM

Tại TP. Đà Nẵng: Tầng 6, Toà nhà Dầu khí, số 2 đường 30-4, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng

luat365@lawpro.vn

 • Tư vấn và kiểm soát tuân thủ về điều kiện kinh doanh, đầu tư
 • Tư vấn pháp luật doanh nghiệp và thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh cho công ty và các đơn vị trực thuộc
 • Tư vấn xây dựng cơ cấu, mô hình tổ chức theo nhóm công ty, công ty mẹ, con
 • Tư vấn quản trị điều hành và cơ chế uỷ quyền
 • Xây dựng bộ quy chế quy trình quản lý doanh nghiệp
 • Tư vấn xây dựng cơ chế pháp lý cho người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Hỗ trợ chủ doanh nghiệp nhận diện & quản lý rủi ro pháp lý trong hoạt động kinh doanh
 • Xây dựng các phương án huy động vốn trong doanh nghiệp (phát hành IPO, ESOP….)
 • Tư vấn hoạt động đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp khác
 • Cử luật sư tư vấn hỗ trợ tổ chức họp đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, hội đồng thành viên của doanh nghiệp
 • Hướng dẫn và kiểm tra tuân thủ pháp luật, chế độ báo cáo và công bố thông tin
 • Đào tạo quản trị rủi ro pháp lý cho người quản lý trong doanh nghiệp
 • Tư vấn các hoạt động vay, cho vay
 • Tư vấn các giao dịch, hợp đồng thương mại, dân sự
 • Dịch vụ luật sư tư vấn trực tiếp tại doanh nghiệp theo thời gian cố định trong tháng.
 • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý hàng tháng cho doanh nghiệp