Làm thế nào trở thành cổ đông công ty cổ phần?

Luật365

Tại TP.Hà Nội: Tầng 3 – Toà nhà IC – Số 82 Duy Tân – Phường Dịch Vọng Hậu – Quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội

Tại TP. HCM: Tầng 18 – Toà nhà Indochina Park – Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao – Quận 1 – TP.HCM

Tại TP. Đà Nẵng: Tầng 6, Toà nhà Dầu khí, số 2 đường 30-4, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng

luat365@lawpro.vn

Luật365

Tại TP.Hà Nội: Tầng 3 – Toà nhà IC – Số 82 Duy Tân – Phường Dịch Vọng Hậu – Quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội

Tại TP. HCM: Tầng 18 – Toà nhà Indochina Park – Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao – Quận 1 – TP.HCM

Tại TP. Đà Nẵng: Tầng 6, Toà nhà Dầu khí, số 2 đường 30-4, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng

luat365@lawpro.vn

Một người có thể trở thành cổ đông theo những cách nào?

Theo Luật doanh nghiệp 2022 thì một người có thể trở thành cổ đông của công ty cổ phần theo một trong nhiều cách sau đây:

  • Tham gia góp vốn thành lập công ty cổ phần và trở thành cổ đông sáng lập.
  • Nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông khác.
  • Mua cổ phần phát hành riêng lẻ hoặc cổ phần chào bán ra công chúng của công ty cổ phần.

Trường hợp trở thành cổ đông mà không thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần

Ngoài ra, một người có thể trở thành cổ đông của doanh nghiệp trong các trường hợp mà không phải mua hay nhận chuyển nhượng cổ phần. Đó là các trường hợp mà họ được:

  • Nhận thừa kế cổ phần từ cổ đông theo di chúc hoặc theo pháp luật.
  • Được tặng cho cổ phần từ cổ đông.
  • Được gán nợ bằng cổ phần từ cổ đông trong doanh nghiệp.

Cá nhân, tổ chức nhận cổ phần trong các trường hợp trên chỉ trở thành cổ đông công ty từ thời điểm các thông tin của họ được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.

Công ty phải đăng ký thay đổi cổ đông trong số đăng ký cổ đông theo yêu cầu của cổ đông có liên quan trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu theo quy định tại Điều lệ công ty.