Luật sư tranh chấp hợp đồng kinh tế

Luật365

Tại TP.Hà Nội: Tầng 3 – Toà nhà IC – Số 82 Duy Tân – Phường Dịch Vọng Hậu – Quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội

Tại TP. HCM: Tầng 18 – Toà nhà Indochina Park – Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao – Quận 1 – TP.HCM

Tại TP. Đà Nẵng: Tầng 6, Toà nhà Dầu khí, số 2 đường 30-4, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng

luat365@lawpro.vn

Luật365

Tại TP.Hà Nội: Tầng 3 – Toà nhà IC – Số 82 Duy Tân – Phường Dịch Vọng Hậu – Quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội

Tại TP. HCM: Tầng 18 – Toà nhà Indochina Park – Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao – Quận 1 – TP.HCM

Tại TP. Đà Nẵng: Tầng 6, Toà nhà Dầu khí, số 2 đường 30-4, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng

luat365@lawpro.vn

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong việc giải quyết tranh chấp HỢP ĐỒNG KINH TẾ theo một trong hai hình thức:

  • là người đại diện theo uỷ quyền của khách hàng tham gia quá trình tố tụng; hoặc
  • là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp (luật sư) cho đương sự.

Tuỳ theo tính chất vụ việc, chúng tôi tư vấn cho khách hàng về việc thuê luật sư tham gia với vai trò, tư cách gì trong các vụ án dân sự, kinh tế.

KINH NGHIỆM LUẬT SƯ TRONG CÁC TRANH CHẤP PHỔ BIẾN

  • tranh chấp về việc chấm dứt hiệu lực các hợp đồng kinh doanh, thương mại.
  • chúng tôi tham gia bảo vệ quyền lợi trong các vụ án tranh chấp về việc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hoá (phân phối) như giao hàng, chất lượng hàng hoá, bảo hành sản phẩm, thanh toán. Các hợp đồng phổ biến chúng tôi tham gia gồm hợp đồng mua bán hàng hoá, nhượng quyền thương mại, đại lý phân phối.
  • trong lĩnh vực tranh chấp hợp đồng xây dựng về phạm vi công việc, tiến độ thực hiện công việc, chất lượng, nghiệm thu & thanh toán, thu hồi nợ.
  • trong lĩnh vực bất động sản, chúng tôi tham gia tư vấn và giải quyết các tranh chấp về việc góp vốn, hợp tác giữa các chủ đầu tư và nhà đầu tư thứ cấp. Dự án tranh chấp gồm dự án đầu tư công nghiệp, nhà ở, thương mại.

QUY TRÌNH DỊCH VỤ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Trong giai đoạn đàm phán, chúng tôi hỗ trợ các bên lập phương án thương lượng, soạn thảo các thoả thuận giải quyết tranh chấp, khởi kiện bảo vệ quyền lợi tại toà án theo quy trình với các bước thực hiện công việc như sau:

1) Bước 1: Tư vấn nhận định về tình trạng pháp lý vụ việc và hướng giải quyết

a) Thu thập tài liệu các vụ việc tranh chấp theo hợp đồng dịch vụ pháp lý;

b) Nghiên cứu các thông tin, tài liệu và các quy định pháp luật có liên quan đến vụ việc;

c) Lập Thư Tư Vấn đánh giá tình trạng pháp lý và đề xuất phương án giải quyết vụ việc.

d) Giải đáp nội dung liên quan đến Thư Tư Vấn.

2) Bước 2: Hỗ trợ đàm phán, thương lượng với Bên Tranh Chấp

a) Soạn văn bản thông báo gửi Bên Tranh Chấp với tư cách là Luật sư đại diện yêu cầu Bên Tranh Chấp thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm như cam kết; yêu cầu họp, làm việc, trao đổi giải quyết vụ việc;

c) Hỗ trợ pháp lý, tham gia các buổi đàm phán, thương lượng trực tiếp với Bên Tranh Chấp để đàm phán với Bên Tranh Chấp theo phạm vi uỷ quyền bằng văn bản;

d) Tiếp nhận ý kiến phản hồi của Bên Tranh Chấp và đưa ra ý kiến tư vấn về hướng giải quyết tiếp theo.

3) Bước 3: Giai đoạn tố tụng sơ thẩm

a) Tư vấn và hướng dẫn thu thập, chuẩn bị tài liệu và chứng cứ phục vụ cho yêu cầu khởi kiện theo quy định của pháp luật;

b) Tư vấn về thủ tục tố tụng áp dụng cho vụ việc trong quá trình cung cấp dịch vụ;

c) Soạn thảo đơn khởi kiện vụ án theo thủ tục tố tụng gửi đến Tòa án có thẩm quyền ở cấp sơ thẩm;

d) Soạn thảo bản tự khai về nội dung khởi kiện và nộp cho Tòa án có thẩm quyền ở cấp sơ thẩm;

e) Tư vấn về việc xem xét khả năng thay đổi và/hoặc bổ sung/rút yêu cầu khởi kiện và gửi yêu cầu đã được sửa đổi và/hoặc bổ sung đến Tòa án có thẩm quyền ở cấp sơ thẩm (nếu có);

f) Đọc, nghiên cứu, sao chụp các tài liệu liên quan đến vụ việc có trong hồ sơ của Tòa án theo quy định của pháp luật;

g) Hỗ trợ pháp lý cho khách hàng trong các buổi hòa giải trong và ngoài tố tụng;

h) Phân tích pháp lý đối với các chứng cứ hoặc lập luận hoặc yêu cầu phản tố (nếu có) của Bên Tranh Chấp và/hoặc các bên có liên quan để đưa ra các lập luận và quan điểm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng;

i) Chỉ định luật sư làm người đại diện theo ủy quyền của khách hàng tham gia tố tụng theo yêu cầu bằng văn bản của Quý Công ty và/hoặc chỉ định luật sư làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong quá trình tố tụng ở cấp sơ thẩm;