Luật sư tư vấn lao động và tranh chấp lao động

Luật365

Tại TP.Hà Nội: Tầng 3 – Toà nhà IC – Số 82 Duy Tân – Phường Dịch Vọng Hậu – Quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội

Tại TP. HCM: Tầng 18 – Toà nhà Indochina Park – Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao – Quận 1 – TP.HCM

Tại TP. Đà Nẵng: Tầng 6, Toà nhà Dầu khí, số 2 đường 30-4, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng

luat365@lawpro.vn

Luật365

Tại TP.Hà Nội: Tầng 3 – Toà nhà IC – Số 82 Duy Tân – Phường Dịch Vọng Hậu – Quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội

Tại TP. HCM: Tầng 18 – Toà nhà Indochina Park – Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao – Quận 1 – TP.HCM

Tại TP. Đà Nẵng: Tầng 6, Toà nhà Dầu khí, số 2 đường 30-4, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng

luat365@lawpro.vn

  • Tư vấn xây dựng các quy chế quản lý lao động như nội quy lao động, thoả ước lao động, thoả thuận bảo mật thông tin, thoả thuận đào tạo, quy tắc đạo đức nghề nghiệp.
  • Xây dựng quy trình làm việc cho người lao động tại từng bộ phận.
  • Soạn thảo các biểu mẫu nội bộ dùng trong hoạt động quản trị.
  • Hỗ trợ đăng ký các văn bản nội bộ doanh nghiệp với cơ quan quản lý lao động địa phương.
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý về thời gian làm việc và tiền lương.
  • Tư vấn pháp lý về quy trình xử lý kỷ luật lao động.
  • Đại diện đàm phán, thương lượng giải quyết tranh chấp lao động.
  • Luật sư tư vấn, bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp, người lao động tại toà án khi xảy ra tranh chấp.