Hướng dẫn xác định loại hình nhà ở thuộc các dự án xây dựng nhà ở khu đô thị

Luật365

Tại TP.Hà Nội: Tầng 3 – Toà nhà IC – Số 82 Duy Tân – Phường Dịch Vọng Hậu – Quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội

Tại TP. HCM: Tầng 18 – Toà nhà Indochina Park – Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao – Quận 1 – TP.HCM

Tại TP. Đà Nẵng: Tầng 6, Toà nhà Dầu khí, số 2 đường 30-4, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng

luat365@lawpro.vn

Luật365

Tại TP.Hà Nội: Tầng 3 – Toà nhà IC – Số 82 Duy Tân – Phường Dịch Vọng Hậu – Quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội

Tại TP. HCM: Tầng 18 – Toà nhà Indochina Park – Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao – Quận 1 – TP.HCM

Tại TP. Đà Nẵng: Tầng 6, Toà nhà Dầu khí, số 2 đường 30-4, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng

luat365@lawpro.vn

Công văn 4937/BXD-QLN năm 2022 về hướng dẫn xác định loại hình nhà ở thuộc các dự án xây dựng Khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 16/2022/CV-SKY ngày 11/10/2022 của Công ty Cổ phần Sunshine sky villa (sau đây gọi tắt là Công ty) đề nghị hướng dẫn xác định loại hình nhà ở thuộc các dự án xây dựng Khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở do Công ty đang thực hiện. Cụ thể như sau:

Theo nội dung tại văn bản số 16/2022/CV-SKY của Công ty thì các dự án của Công ty đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 với chức năng sử dụng đất là đất xây dựng nhà ở thấp tầng (có quy mô dưới 7 tầng), sau khi dự án hoàn thành thì người mua nhà được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Nhà ở trong các dự án nêu trên được thiết kế theo hình thức nhà ở liền kề, nhà ở liền kề kết hợp thương mại, nhà ở liền kề có sân vườn, biệt thự có hệ kết cấu độc lập, riêng biệt giữa các căn, có quy mô gồm 07 tầng nổi, 1 tầng hầm và có đường hầm giao thông chung dẫn về phần để xe thuộc hầm riêng mỗi nhà ở.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hiện nay, theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Nhà ở 2014 thì nhà ở riêng lẻ được xác định như sau: “Nhà ở riêng lẻ là nhà ở được xây dựng trên thửa đất ở riêng biệt thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở độc lập

Pháp luật nhà ở hiện hành không có quy định về việc xây dựng tầng hầm dùng để bố trí chỗ để xe hoặc dùng để làm lối đi chung hay đi riêng giữa các nhà ở riêng lẻ trong dự án; việc xây dựng tầng hầm để làm chỗ để xe hoặc làm giao thông chung của các nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định của pháp luật xây dựng và theo quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Do vậy, đề nghị Công ty rà soát, đối chiếu thiết kế các nhà ở đã được phê duyệt theo quy định trong dự án với quy định nêu trên của Luật Nhà ở, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, quy hoạch được duyệt để xác định loại nhà ở riêng lẻ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời văn bản số 16/2022/CV-SKY ngày 11/10/2022 của Công ty Cổ phần Sunshine sky villa. Đề nghị Công ty nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.