Hướng dẫn chuyển khoản vay thành vốn góp

Luật365

Tại TP.Hà Nội: Tầng 3 – Toà nhà IC – Số 82 Duy Tân – Phường Dịch Vọng Hậu – Quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội

Tại TP. HCM: Tầng 18 – Toà nhà Indochina Park – Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao – Quận 1 – TP.HCM

Tại TP. Đà Nẵng: Tầng 6, Toà nhà Dầu khí, số 2 đường 30-4, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng

luat365@lawpro.vn

Luật365

Tại TP.Hà Nội: Tầng 3 – Toà nhà IC – Số 82 Duy Tân – Phường Dịch Vọng Hậu – Quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội

Tại TP. HCM: Tầng 18 – Toà nhà Indochina Park – Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao – Quận 1 – TP.HCM

Tại TP. Đà Nẵng: Tầng 6, Toà nhà Dầu khí, số 2 đường 30-4, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng

luat365@lawpro.vn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 3492/VPCP-ĐMDN ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ đề nghị hướng dẫn Công ty TNHH Hae Kwang về việc tăng vốn bằng cách chuyển khoản vay của công ty con đối với công ty mẹ. Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Trường hợp điều chỉnh vốn đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều 33 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

2. Trường hợp điều chỉnh vốn đầu tư dẫn tới thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp, doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp. Trong đó, đề nghị lưu ý:

– Doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế theo quy định tại các điều ước quốc tế và pháp luật trong nước liên quan.

Luật sư tư vấn đầu tư và dự án

– Việc thực hiện giao dịch góp vốn cần đảm bảo tuân thủ các quy định tại Điều 3 Thông tư số 09/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt, Khoản 1 Điều 105 Bộ Luật Dân sự, Khoản 1 Điều 35 và Khoản 1 Điều 37 Luật Doanh nghiệp.

3. Nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị Quý Công ty trao đối với Sở Kế hoạch và đầu tư nơi đăng ký thành lập doanh nghiệp để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Văn bản số: 2974/BKHĐT-ĐTNN ngày 08 tháng 05 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.