Giao dịch chuyển tiền của nhà đầu tư nước ngoài

Luật365

Tại TP.Hà Nội: Tầng 3 – Toà nhà IC – Số 82 Duy Tân – Phường Dịch Vọng Hậu – Quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội

Tại TP. HCM: Tầng 18 – Toà nhà Indochina Park – Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao – Quận 1 – TP.HCM

Tại TP. Đà Nẵng: Tầng 6, Toà nhà Dầu khí, số 2 đường 30-4, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng

luat365@lawpro.vn

Luật365

Tại TP.Hà Nội: Tầng 3 – Toà nhà IC – Số 82 Duy Tân – Phường Dịch Vọng Hậu – Quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội

Tại TP. HCM: Tầng 18 – Toà nhà Indochina Park – Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao – Quận 1 – TP.HCM

Tại TP. Đà Nẵng: Tầng 6, Toà nhà Dầu khí, số 2 đường 30-4, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng

luat365@lawpro.vn

Theo Thông tư 19/2014/TT-NHNN ngày 11/8/2014 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam (Thông tư 19), tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư 19 quy định: “Trước khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài được phép chuyển vốn đầu tư vào Việt Nam để đáp ứng các chi phí hợp pháp cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam theo thỏa thuận bằng văn bản của các bên liên quan và thông qua tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của mình mở tại ngân hàng được phép”.

Hiện nay, Thông tư 19 đã được thay thế bằng Thông tư 06/2019/TT-NHNN ngày 26/06/2019 (Thông tư 06). Khoản 1 Điều 8 Thông tư 06 quy định: “Trước khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, … nhà đầu tư nước ngoài được phép chuyển tiền từ nước ngoài hoặc từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ, đồng Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài đó mở tại ngân hàng được phép tại Việt Nam để thanh toán các chi phí hợp pháp trong giai đoạn thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam”.

Như vậy, theo quy định tại Thông tư 06, NĐTNN được phép chuyển tiền từ nước ngoài để thanh toán các chi phí hợp pháp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư mà không cần thực hiện qua tài khoản thanh toán của NĐTNN mở tại ngân hàng được phép tại Việt Nam.

Tuy nhiên, trước thời điểm Thông tư 06 có hiệu lực (ngày 06/9/2019), việc NĐTNN chuyển tiền trực tiếp cho bên cung cấp hàng hóa dịch vụ để thanh toán các chi phí hợp pháp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư mà không thông qua tài khoản thanh toán ngoại tệ của NĐTNN đó mở tại ngân hàng được phép tại Việt Nam sẽ bị xem là không phù hợp với quy định tại Thông tư 19.

Dịch vụ thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam

Sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, Giấy phép thành lập và hoạt động theo pháp luật chuyên ngành, ký kết hợp đồng PPP, số tiền nhà đầu tư nước ngoài đã chuyển vào Việt Nam để thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư được sử dụng để:

a) Chuyển một phần hoặc toàn bộ thành vốn góp;

b) …;

c) ….

3. …

Các giao dịch quy định này thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên liên quan, xuất trình các tài liệu, chứng từ hợp lệ chứng minh số tiền đã chuyển vào Việt Nam và các chi phí hợp pháp liên quan đến hoạt động chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam, đảm bảo tuân thủ quy định về quản lý ngoại hối, quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về kế toán và các quy định pháp luật có liên quan.”

Ngoài ra, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 06/2019/TT-NHNN phải thực hiện mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.